Studentexamensnämnden har godkänt bruk av CAS (Computer Algebra System) i matematik, fysik och kemi. Detta från och med våren 2012.

Förändringen är BETYDANDE. Med hjälp av CAS kan uppgifter behandlas och kontrolleras på helt nya sätt.

Eftersom jag råkar ha en viss kunskap om allt detta, väljer jag att start en ny blogg.

CAS-bloggen

Den är ännu i rudimentärt tillstånd, men arbete pågår. Tag dig gärna en titt. Kom med frågor och förslag.

Den nya bloggen är avsedd för alla som vill lära sig den nya tekniken, elever, lärare och eventuella andra!

Roligt med nya undervisningsmetoder!!!