Den egentliga konferensen är nu igång. Deltagare anmäler sig på löpande band och flera nationaliteter ser ut att finnas med. Återkommer.

Konferensens nätsida.

Humöret är gott och vi finländare är den här gången med på riktigt. Vår grupp är stor (5 deltagare). Det faktum att CAS (Computer Algebra system) nu är godkänt, väcker stort intresse bland de andra grupperna.

Hoppas vi tacklar kommande problem med äran i behåll!