För några månader sedan kunde man läsa om en stor vetenskaplig nyhet. Det såg ut som om neutriner, genererade i CERN, skulle komma fram till en mätstation i Gran Sasso, Italien, snabbare än ljuset. Det skulle ha varit en verkligt viktig nyhet, eftersom ingenting, enligt fysikens kända lagar, kan röra sig snabbare än ljus i vakuum.

Nu har en av mina fd. elever, H.G. som studerar teoretisk fysik i Paris, skickat ett meddelande till mig. Det ser ut som om neutrinerna rör sig långsammare än ljuset i alla fall! Det var möjligen fråga om någon sorts kontaktfel i en GPS-mätutrustning. Felet skulle ha fördröjt detektionen med något tiotal nanosekunder.

När den ursprungliga nyheten publicerades, sades det att ”alla våra fysikböcker måste skrivas om”! Typiskt. Många elever harmades över att allt de lärt sig med stor möda nu skulle vara värt noll och intet!

Så är det inte! Newtons mekanik gäller oberoende av hur neutrinerna reser onkring i tid och rymd. Värmelära, vågrörelser, elektromagnetism och annat skulle inte heller påverkas. Inom kosmologin och relativitetsteorin skulle man bli tvungen att tänka om, men de här områdena behandlas (tyvärr) mycket ytligt inom gymnasiekurserna.

Det intressanta är att människor vill se någon annan ha FEL! Paradoxen är att ett dylikt fel skulle vara både spännande och välkommet. Inom vetenskapen är allt som tvingar oss att tänka om ett stort bonus! Bloggaren tar alltså emot den senaste nyheten med snudd på besvikelse! Hur lite vi kan tänka os in i varandras tankar.

Tackar H för meddelandet! Tydligen är nyhetsvärdet mindre nu, när de gamla teorierna fortfarande ser ut att hålla streck. Det är bra med hjälp att hålla ordning på saker och ting.

Slutligen förmedlas här en länk till rapporten i H:s meddelande.