En abiturient i våra gymnasier ska klara av 75 kurser för att få sin vita mössa. En del av dessa kurser är obligatoriska. Man kan också välja fördjupade kurser och slutligen, om sådana finns, tillämpade kurser.

Det intressanta är hur de obligatoriska kurserna fördelar sig antalsmässigt. Jag ska här lista de viktigaste. Observera att en del av dem, främst inom språken kan kringgås, om man inte väljer språket i fråga. Jag listar inte heller alla ämnen. B-språken finns inte med.

Ämne antal obligatoriska kurser

Modersmål 6
Finska A 6
Modersmåls-
inr. finska 6
Engelska A 6
Lång matematik 10
Kort matematik 6
Fysik 1
Kemi 1
Biologi 2
Geografi 2
Religion/
livsåskådning 3
Filosofi 1
Historia 4
Samhällslära 2
Psykologi 1
Bildkonst 2
Musik 2
Hälsokunskap 1

Gymnasiet är en allmänbildande skola. Visst är det bra att man tvingas tänka på många olika saker under sin utbildning. Det är balansen som förvånar mig en aning. Varför är t.ex. naturvetenskaperna så långt nere på listan? Jag vill inte kommentera andra ämnens status. Läsaren kan tänka själv! Saken är ändå den, att om vi ska bygga upp en fungerande industri och företagskultur i vårt land, borde våra studerande bygga upp en gedigen kunskap i naturvetenskaper. Somliga gör det, men valmöjligheterna kringskärs av att en massa obligatoriska kurser i främmande ämnen tränger ut en del av det man vill läsa!

Allmänbildning är bra, men det är också valfrihet!