Kan fjärran planeter och stjärnor styra våra öden, våra egenskaper, vår karaktär osv?

Det skeptiskt vetenskapliga svaret är nej! OK. Kan vi kategoriskt förneka alla samband? Jag tänker ta upp ett par små tankeexperiment här.

Barn som föds på vintern ser i det här tidvis kalla och mörka landet, en helt annan värld än ett barn fött under den varma och ljusa sommaren. De är inte uteslutet att det här lämnar spår i vår karaktär. Jordaxelns lutning mot ekliptikan kan alltså möjligen ha en liten inverkan på vår karaktär??

Mitt andra tankeexperiment är kanske lite mera konstruerat. Vi kör på i alla fall. Vi tänker oss en kultur, kanske för länge sedan, kanske ”långt borta” från vårt eget ”rationella” land (hm). I denna kultur har man religiösa föreställningar om att månen är en gudinna, som gör den mörka natten lite mera uthärdlig. Om månen plötsligt förmörkas, kan en panik tänkas bryta ut. I sin rädsla och förskräckelse kan människor handla överilat och tom. bli farliga för varandra. Solens och månens relativa lägen i solsystemet kan då påverka vårt beteende.

Båda dessa exempel ligger kanske mera inom psykologins invecklade område än inom fysikens, men ändå!

Jag är övertygad om att också dessa ”situationer” kan undersökas vetenskapligt, men om vi utgår från den ursprungliga frågan, är det ju så att astronomiska himlaobjekt har haft inverkan på våra liv.

Det jag protesterar mot inom astrologin luddiga konst, är att det finns utövare, som påstår sig kunna utläsa ”framtiden” ur himlasfärens rörelser. Det tror jag inte på, åtminstone inte på den detaljerade nivå, man kan läsa i vissa tidskrifter. Människor som tror på sådant, måste ha ett starkt inre behov att bli lurade.

Jag minns ett exempel från ungdomen och studietiden. Jag hörde två teknologer skrodera om att de brukade skriva horoskop för någon sorts blaska. Verktyg? En skrivmaskin (det var länge sen!) och en korg öl. Horoskopens fyndighet stod i omvänd proportion till mängden öl i korgen påstod de!

Jo jo