Lyssnade på ett inslag i radio Vega tisdagen 31 januari 2012. Där diskuterade man bl.a. hur skolnätet i Hfors ska utvecklas.

Inslaget var bra! Det som förvånade var ändå igen en gång hur Maria Björnberg-Enckell uttryckte sig. ”Alla” skulle i något skede höras. Elevkårer, rektorer och föräldrar. Lärarna då? Nämndes inte! Typiskt. Ursäkta, jag förstår förstås ingenting. Jag bara arbetar här!

Är detta SFP:s linje?

Vi lärare är för sjutton akademiskt utbildade tänkande och fungerande människor. Vår åsikt kan inte vara utan betydelse. Oberoende av vilken den är!

Jag börjar på allvar tröttna på att uppfattas som en självklarhet! Lärare förväntas dona på, men vilken är samhällets och politikernas respons. Inga förtjänsttecken, ytterst få yrkesförmåner, kritik från höger och vänster.

När det går bra är eleven duktig, när det går dåligt är allting lärarens fel. Fy fan!

Väntar med iver på nästa politiska val. Då ska eventuella en lärarvänlig politiker få min röst, (nästan) oberoende av partitillhörighet! Så det så!