Nu har Timo Soini slagit till igen! Sannfinnarnas kritik av postmodern konst (vad det nu sedan är) var bara ett utslag för skogshumor och valfläsk. Jaha!

Bloggaren har det själv en aning svårt med modern konst! Den ger så att säga ingen kick! Mitt samvete pinade mig en liten aning. Jag föreföll ha någonting gemensamt med sannfinnarna!!!

Nu känns det mycket bättre. Timo Soini har sett till att problemet är ur världen! Man tackar! Ja se den politiken!