I dagens Hbl (13/12/2011) frågar sig lektor Jonas Forsman, lärare i historia och samhällslära i Brändö gymnasium, om e-lärande är saliggörande? Bloggaren kan inte låta bli att kommentera lite.

Rent allmänt? Antagligen NEJ!

Ingen form är av lärande är saliggörande om inte saker och ting sköts på rätt sätt, på båda sidorna om katedern!

I inlägget frågar sig JF vad det är för fel på traditionell katederundervisning, där läraren berättar sitt budskap? Var och en som suttit på seminarier eller föredrag vet svaret på den frågan. Man somnar efter ca 20 minuter!! Detta också då budskapet är intressant, vilket dessvärre många lektioner i en allmänbildande skola INTE är. Elever tvingas sitta genom 6 timmar eller mera en vanlig arbetsdag. De KAN INTE tillbringa hela dagen med att lyssna. Det behövs omväxling!

Konsten är att servera omväxlingen vettigt! Varierande undervisningsmetoder alltså, där katederundervisningen är en del, men också andra inslag finns.

Vidare ställs frågan om undervisningen nödvändigtvis måste vara rolig? Varför inte?? Det som känns lustbetonat, fastnar säkert bättre.

Den springande punkten i min kommentar till insändaren i Hbl är följande: Vi ska inte visa tummen ner för nymodigheter utan att ha PRÖVAT. Det som inte fungerar måste processas vidare, antingen så att det slopas helt, eller så att det tillämpas på andra sätt. Den klassiska katederundervisningen har provats och befunnits ha vissa negativa sidor, som i praktiken måste bearbetas.

Vi kan leva med vår historia, men vi ska undvika att fastna i den!