Sökte häromdagen information via Wikipedia. Läste om termerna ”liberal” och ”liberalism”. Stötte på det faktum, att termen ”liberal” i USA inom högerkretsar närmast kan uppfattas som ett skällsord.

I en annan artikel kan man läsa att hörnstenarna inom liberala politiska riktningar är t.ex. konstitutionalism, demokrati, fria och rättvisa val, mänskliga rättigheter, kapitalism och religionsfrihet.

Vilken sjuttons punkt är det som en typisk republikan i USA opponerar sig mot? Man bara frågar sig!

Förstår inte alltid hur våra politiker resonerar. Det tycks finnas märkligheter i andra länder också.