Den här gången har bloggaren läst Helsingin Sanomat (29/11/11). Biologen Johannes Ehnroth har skrivit en tankvärd insändare. Han reagerar på den negativa klangen termen darwinism har fått, och efterlyser det att man skulle lämna Darwin i fred.

Han påpekar mycket riktigt att naturen inte fungerar enligt etisk-moraliska regler, utan enligt rådande premisser. Den starkaste individen/strategin är den som på lång sikt klarar sig bäst.

Vi människor har en tendens att överföra våra moraluppfattningar på naturen. Det elaka lejonet äter den söta gasellen, den ondskefulla hajen jagar elakt smilande simmande turister osv. På det mera abstrakta planet talar man om socialdarwinism och nu tydligen kommunaldarwinism, i samband med planerade kommunsammanslagningar.

Jag håller med JE. Låta Darwin vila i frid. Han har gjort sitt arbete som vetenskapare och inte som ondsint individ! Det är fel att koppla en massa negativa känslor ihop med den själlösa naturen, som fungerar som den måste.

Bloggaren känner personer som driver detta till en spets. De förnekar evolution, tror att Gamla testamentet i Bibeln är en lärobok i historia, förnekar Big Bang, tror att människan har kommit till via Adam och Eva osv.

Vi har givetvis vår rätt till åsikter. Om någon tror så här, må det vara honom/henne förunnat. Som lärare vill jag ändå INTE ha denna uppfattning bland kolleger. Vi lärare ska undervisa vetenskapligt. Vi får ha en religiös övertygelse, men den ska inte nolla den vetenskapliga sidan av vår själ, utan kombineras med den! En aning tillspetsat kunde man säga att Gud har försett oss med förstånd. Låt oss då använda det! Barnatro hör barnen till.