I dagens Hbl (28/11/2011) kan man läsa att det finns stora skillnader mellan skolornas e-lärande. Det kan jag mycket väl tänka mig. Speciellt i gymnasierna måsta verksamheten vara rudimentär.

Har bestämt mig för att pröva på e-läromedel i fysik! På grundkursen ska det säkert fungera. Har redan avtalat om saken med Libers förlag i Sverige. De har en ebok, som blir billigare än en inhemsk pappersversion. Skulle med glädje ta emot inhemska motsvarigheter, om de bara fanns?

Tekniken? Eftersom den fungerar ytterst dåligt i skolan, låter jag eleverna, om de så vill, använda egna apparater. De får gärna ta med eventuella minilaptos eller annan utrustning och använda dem under lektion. I övrigt visar jag det jag vill i läromedlet via videokanon. Det egentliga jobbandet sker sedan hemma.

I Hbl-artikeln säger bossen Niclas Rönnholm att Hfors är välutrustat när det gäller IT. Han talar också om ett stort intresse för kurser i stadens fina Mediacentral. Håller bloggaren med? Delvis! Mediacentralen är fin! Har varit med om förträffliga kurser där! Bästa betyg! Sedan var det stopp!

Vi har utrustning, men underhållet klickar. Datorerna är ytterst långsamma. En typisk måndagsmorgon räcker det ca 45 minuter för datorn att vakna. Vi lärare kan inte installera programvaror eller uppdatera dem. Ingenting fungerar. Om vi vill visa en rörlig bild på skärmen, är risken för att systemet kraschar ca 75 %. Vi fick nya bärbara projektdatorer för en tid sedan. Det räckte ett år för datorstödet att installera dem i körbart skick. Där stod de och närmade sig sin garantitids slut.

Intresse bland lärare? De finskspråkiga kurserna i Mediacentralen är fullbokade. De svenskspråkiga vill inte bli av pga bristande intresse. På sätt och vis förstår jag. Hur ska en lärare känna sig intresserad när tekniken fungerar så dåligt den gör?

Vad ska man då göra? Under många år har bloggaren släpat en egen bärbar till skolan och kört med den. Tror att detta är framtidens melodi. Minidatorer och smarta läsplattor kommen med i bilden i ökande grad. Det som behövs är ett fungerande trådlöst nätverk! Den tekniska biten kan inte bli sämre, så vi har ingenting att förlora.

Vi måste leva med vår tid och godkänna utvecklingen sådan den är! Vi ska inte, som ofta nu är fallet, förbjuda all teknik i våra klassrum, så att vi får föreläsa i fred.

Skolan är en del av samhället och måste utvecklas parallellt med omvärlden!