En ny och färsk doktorsavhandling har bubblat upp till vattenytan i mediaträsket. Finlandssvenska skolelever är lata och omotiverade – det är vad doktorn kommit fram till. Saken är publicerad i tidningar och omdiskuterad i nyheter. Därmed är det kört! Står det i tidningen, då är det ett faktum.

Jag har flera gånger under de senare dygnen fått komma med en avvikande åsikt, gällande mina egna studerande. De förtjänar en kommentar i min blogg!

Väl medveten om att mitt ämne (fysik) kräver en viss insats av den som vill ha framgångar, påstår jag att mina studerande INTE är lata. De flesta jobbar duktigt och motiverat.

Gymnasiet är en allmänbildande skola. Det betyder att de unga måste jobba med ett stort spektrum av olika ämnen. Under en tung period (på ca 6 veckor) kan en studerande idag ha 6-7 läsämnen på gång samtidigt. Det ät tufft! De flesta vuxna med akademisk bakgrund skulle säkert erkänna det om de fick pröva på saken. Personligen beundrar jag den som orkar och hinner. Dessutom är dagens studerande ofta mycket aktiva utanför skolan med idrott och andra aktiviteter.

Resultatet? Man tenderar att använda sig själv som måttstock. En betydande del av ”mina fysiker” kan betydligt mera om fysik och matematik + annat än jag själv gjorde i deras ålder. Hur kommer det sig då att t.ex. matematiklärare mer eller mindre konstant klagar över sjunkande kunskapsnivåer. (Det har de gjort så länga jag varit lärare!)

Jag tror att förståndets summa är mer eller mindre konstant. Nu lär man sig snabbt och intensivt på bredden. Konsten att fördjupa sig har möjligen krympt den aning, men jag frågar mig om de studerande efter gymnasieskolan ska ha ”universitetsnivå” på sitt kunnande i enskilda ämnen?? Vi ska nog låta högskolorna sköta sin del själva!

Jag påstår alltså: Mina studerande är sällan lata. Däremot är de ibland lite väl ”spridda” i sitt arbete, delvis på grund av egna val, men också beroende på själva skolsystemet. Jag vill lägga fram detta eftersom stämningarna i samhället just nu har lite väl negativa undertoner, både mot studerande och deras lärare. De flesta av oss gör vad vi kan! Jag högaktar och beundrar många av de unga jag har förmånen att jobba med. Hoppas de får ork och ro i det tuffa samhälle de mycket snart ska ta över.