Sammanlagt 137 fysiker och kemister är på Stockholmskryssning. Forskare, universitetsfolk, lärare och studenter i en allsköns blandning. Roligt! Det är viktigt att höra hur vi alla upplever våra arbeten och lever med våra vetenskaper.

Många bra föredrag!

Bloggaren har själv bidragit med en workshop om hur man mäter olika saker med cas-räknare.

Ett av de stora problemen just nu, är lsom vanligt, studentexamensnämndens bedömning av proven. Det blev sänkningar. Igen! Det är märkligt att en lärare som klarat bedömningen långa tider, plötsligt inte är kapabel att ge poäng.

Fysik är ett svårt ämne. Det hela görs inte bättre av att det ser ut att .vara omöjligt att nå bra poängsummor. Man söker inte kreativitet, utan lösningar som följer vissa mallar.

Hur går det hela till? I de flesta ämnen bygger man upp en poängsumma på meriter. När en elev skriver någonting vettigt, blir belöningen poäng. I fysik är det tvärtom tror jag. Man startar med en full poängsumma, för att sedan bestraffa brister. Dessutom bestraffar man hårt. Saknas någon specifik motivering för varför man väljer att lösa problem med en viss typ av ekvation, ja då räknar man MINUS!

Följden är att vi måste lära ut auktoritetsdyrkan och bokföring av standardlösningar. Om någon försöker vara en självständig tänkare, då är man ute på svag is.

Det känns lite tungt. Ställer mig frågan om SE-nämnden vill ha studenter i fysik överlag?

Tufft