Skolforum är en mässa i Stockholm. Här kan man studera vad som ligger i tiden. Mycket intressant går att hitta!

Det som kommer att hända är att it-sidan utvecklas, får man hoppas.

Vi kommer att se mera datorer i klassrummet, kanske också under prov och studentexamen. Med dem kan man jobba på nya sätt. Några möjligheter:

Online-arbete under lektion, online-prov!!, e-läromedel, distanshjjälp och annat…

Speciellt intresserad är jag personligen av e-boken. Här finns potential. Om möjligheten erbjuds, måste sådant provas. Problemet är att konceptet inte finns på svenska i Finland, så vitt jag vet? Vad gör man då? Man kontaktar rikssvenska förlag!

Planerar för ögonblicket att dra grundkurser i fysik i gymnasiet med e-bok. Rapport följer!