Hsr nu föreläst om cas-räknare i Vasa, vid en fortbildningsdag, där alla Österbottens svenskspråkiga gymnasier var med. Stor publik!

De flesta mattalärare är nästan chockerade över den nya teknikens utmaningar. Främst oroar man sig för att vi får en större polarisering mellan eleverna, de som kan och de som har det svårare. Ett annat stort problem, är hur studentuppgifterna i främst matematik borde utformas. Är det bara att trycka på några knappar och sedan skriva av, som ger poäng? Vi får se hur det blir.

Fysikerna ser ut att ta det lugnt. Vi fortsätter väl i vår del av studentexamen med att tydligt rita linjer på mm-papper, precis som när uppgiftsmakarna var unga och Stalin var boss i öster. Kanske uppståndelsen i matematik får någonting att hända i fysik också. Vi får se.