Höstens långa matematikprov förbluffar en aning. Provet kändes lätt! Om vårens prov är likadant, kommer det att bli problem med den nya, tillåtna tekniken, CAS, Computer Algebra System.

Elever med tillgång till en CAS-räknare och minsta kunskaper om hur man använder den, kommer att ha många av svaren klara för sig. Det innebär ändå inte att de klarar provet per automatik! Poäng får man för metodförklaringar och delsteg. Utmaningarna på både lärarna och provplanerarna i studentexamensnämnden är nu stora! Intressanta tider!

Det som känns en aning frustrerande, är skillnaden i kravnivån då man jämför fysik med matematik. Fysikprovet är genuint svårare!

Det jag hoppas att nu ska ske är en utjämning och en koordination mellan hardscience-ämnena matematik och fysik. I framtida läroplaner kunde man försöka se till att elever behärskar den matematik de behöver inom fysiken. Så är inte alltid fallet nu. Vi fysiker får med jämna mellanrum lära ut matematiska metoder. Samtidigt är jag säker på att matematiken kunde vinna på ett samarbete med fysiken. Jag har ofta upplevt elevreaktionen ”Jaha – det är sådant man kan gör med det här!” med syftning på något matematiskt knep vi använt under lektionen. Det kan vara fråga om ekvationer av högre gradtal, vektorer, trigonometri, talföljder, derivator, integraler…. Listan är lång.

Varför gnäller han fysikern? Är det inte bara att koordinera? Nej! I ett stort gymnasium fungerar läroämnena till stor del oberoende av varandra. Det är bara så och studentexamen styr vad vi gör!! Vi skulle absolut behöva hjälp från högre ort. Den hjälpen efterlyser nu en lektor i fysik med många års erfarenhet! Likaså efterlyses ett utjämnande av svårighets- och kravnivå. Gäller ALLA ämnen! Tänker inte djupare in på detta här!