Den här gången anser matematikerna i studentexamensnämnden att median och meridian är synonyma termer. I långa matematikprovet kallas medianen meridian i den översatta texten.

Det kan bli värre. Med lite tur kan det det hända att en abiturient inte ens lägger märke till saken denna gång, men det finns många exempel på jobbigare översättningsgrodor.

Senaste vår bad jag en modersmålslärare se över texten i fysik. Röda pennan användes flitigt. Någon språklig begåvning kan översättaren/översättarna tydligen inte skryta med.

Värst är sakfelen! Cirkelns diameter har kallats cirkelns diagonal i matematikprovet. Golv har ersatts med vägg i fysikprovet (och gjort uppgiften omöjlig att lösa).

Min favorit bland klumpigheterna hittar man i ett fysikprov från början av seklet. Där var det fråga om en utomjording som rörde sig på hal is. Man skulle räkna någonting med friktion. Varelsen kallades i texten ”ufoman”. Tre elever frågade bokstavligen efter provet: ”Vad fan är en ufoman?” (med betoning på sista stavelsen).

Härmed föreslår jag en ny byråkratisk tittel! En översättare/språkgranskare av studentprov, kunde ju tituleras ufoman! Inte sant!