Hur många gånger har inte bloggaren under sin ca 30-åriga lärarkarriär hört detta?

Varenda gång någonting nytt sker inom främst matematikundervisningen, sitter en majoritet av medborgarna och gnäller. Bilden visar vad man kan åstadkomma med så kallad CAS-teknik. CAS står för Computer Algebra System. Man ser en räknarskärm. Sådana apparater får man f.o.m. våren 2012 använda i studentexamensproven.

För en tid sedan visade jag upp tekniken för en större grupp lärare. Gissa vilken kommentaren var! Jag bestämde mig för ett litet experiment. På frågan hur många i gruppen som klarade av att lösa en ekvation av andra graden, viftade 3 st (av ca 50) med tassen! Man måste alltså snarare fråga sig om man var tvungen att lära sig någonting förr i tiden!!!

Nej fasen! Nu ska vi vara optimister och utnyttja all teknik som står till buds på ett VETTIGT sätt. Då lär man sig. Dessutom kan ALLA med tillgång till teknik och en aning förnuft lösa ekvationer av andra graden (och högre) i framtiden!

Bingo!