Det är en märklig värld vi lever i. På mitt jobb (ett gymnasium) har vi en rektor som är chef. Helt ok. Hör dock dagligen berättas om andra arbetsplatser där var och varannan anställd ska ha en chefstittel. Obegripligt. Människans behov att spela boss över medmänniskor är tydligen stort. En del företag och institutioner måste ju påminna om ett fartyg med sju amiraler och två matroser. Man får hoppas att inga grynnor kommer i vägen för skutan. Amiralerna är för fina och förnäma för att befatta sig med banaliteter som roder. Matroserna för sin del är så stressade av alla cheferna, att de inte märker saken! Ja ja.

Så har vi ju byråkraterna att tampas med. I Helsingfors stad är det otroligt komplicerat att åstadkomma minsta lilla förbättring av ditt och datt. Alltid sitter det någon papperssprättare i vägen och bromsar.

Det måste ju finnas en utbildningsmarknad här! Kunde man inte vid Uni starta en byråkratisk fakultet. Tänk bara på tittlarna. Byr. kand och Byr. mag. Tufft! En sällsyn råddig person kunde tom. bli en riktig Byr. dr.

Har verkligen ingen tjänsteman kommit att tänka på detta!