I Tiedelehti nr 8 i år läste jag en artikel där fysik- och biologiundervisningen i våra finländska gymnasier sågades totalt. Speciellt gick man åt undervisningen i fysik. Här är en länk till artikeln: http://www.tiede.fi/

Bland annat professor Kari Enqvist menade att den moderna fysiken ges på tok för lite utrymme. Stora frågor, som universums uppkomst, vad materia egentligen består av osv. tangeras med några satser i läroböcker, medan man sätter ner en massa tid på att rita kraftvektorer och annat krafs.

Jag håller fullständigt med om att det hela är skevt, men det är INTE BARA lärarna som styr detta. Skolornas mål är uttryckligen att ge bra studentresultat. Därför sitter studentexamensnämnden inne med ett enormt ansvar. Jag såg inte detta nämnas i artikeln. Synd.

Det som mest bekymrar mig, är att all kreativitet från elevernas sida undertrycks i det stora slutprovet, studentexamen. Uppgifter ska lösas efter ett standardformulär. Man får en känsla av att felplacerade kommatecken i den löpande texten och små avrundningsfel i beräkningarna, är stora katastrofer som vittnar om bristande fysikkunskaper. Detta enligt nämndens åsikt???

I matematiken sker det just nu ett och annat. Eleverna får från och med våren 2012 arbeta med och även besvara studentexamensfrågor med hjälp av CAS, Computer Algebra System. Det betyder att en massa rätt så trista ”skalövningar” i matematiken kan förbigås. I stället kan eleverna, om allt går bra, få pröva sina vingar och tillämpa mera än tidigare. Det här skulle framför allt föra matematik och fysik (+ annat) närmare varandra. Dessutom kommer kanske fobierna mot just dessa ämnen att avta, får man hoppas. Det är knappast förbjudet att göra ämnen roligare och intressantare.

Många matematiker jag talat med är oroade över att CAS-tekniken skulle göra elevernas baskunskaper sämre. Hm. Det beror på hur vi jobbar i skolvärlden. En blivande pianist måste i något skede sluta plinga sig igenom skalorna och börja spela ”på riktigt”. Samma gäller våra elever. Det är knappast någon idé med att drilla matematiska baskunskaper 9 år i grundskolan för att sedan bara fortsätta på samma sätt i gymnasiet. Fram med det KREATIVA och TILLÄMPANDE i både matematik och fysik!!!

Nu återstår att se hur snabbt skolvärlden reagerar. Kan vi vända det hela i en positiv riktning, eller går vi på som spårvagnen längs sin räls, så som fallet varit sedan Cartesius dagar.

Jag väljer att vara optimist! Det kan bli bra det här!