Debatten kring eventuella studieavgifter har gått het under de senaste tiderna.

Ett förslag som skrämmer mig en aning, är att vissa ickeproduktiva ämnen (läs konst och humaniora), skulle kräva högre studieavgifter än de ”produktiva”, vilka de nu sen anses vara.

Nej tack! Samhället behöver mångfald (i stället för enfald?). Vi måste vara allmänbildade också socialt. Alla kunskaper och färdigheter kan vara värdefulla. Det är min definitiva åsikt. Om en gallring mellan ämnena ska ske, bör den ske den naturliga vägen, via arbetsplatspolitik och så. Att jävlas med studenter i studiernas startskede, kan inte vara produktivt.

Samtidigt efterlyser undertecknad en viss respekt för det som är annorlunda. Som fysiker måste jag lära mig att inte förringa (modern) konst och den så kallade humanistiska världssynen (dålig benämning enligt min åsikt). Jag förväntar mig dessutom samma respekt själv.