I London kryllar det av citycyklar som kan hyras för en liten summa. De är i flitigt bruk OCH i gott skick. Samma gäller Oslo. Hur är det med cityfillarna i Helsingfors? De brukar sakna vissa vitala detaljer som styrstång, ringar, sadel, pedaler och så. Det som återstår är sedan förvridet och förstört. Vet inte om de fortfarande ens är i bruk.

Varför vandaliseras de i Hfors? Jag har hört kommentaren att det måste vara invandrare som förstör och söndrar. Konstigt! I både London och Oslo är invandrarna betydligt fler i gatubilden och cyklarna ok!

Man bara undrar!

20110722-091325.jpg