Trafikverket har kommit på en smått rolig och nyttig extraservice. På många av stadens hållplatser ser man en liten kodruta som kan skannas med diverse mobilmärken. Då trillar man automatiskt in på webben och får fram hållplatsens tidtabeller, med korrekt tidpunkt dessutom. Det intressanta är var dessa koder klistrats fast. Ibland är de nere på marknivå, så att man nästan måste krypa för att skanna dem. Ibland är de fästa upp vid vindskyddets tak. Varför det?

Jag kan tänka mig tre möjliga förklaringar. Kanske vet inte den person vad det är han/hon klistrar upp? Kanske finns kunskapen, men det är roligt att skoja (jävlas) med kunderna? Kanske är det så att man bara inte bryr sig?

På många hållplatser är förstås koden placerad på precis rätt höjd. Bra gjort i dessa fall?

Här har vi ytterligare en av de små intressanta vardagsföreteelser på gränsen till den moderna tekniken.