Vi finländare har bra poäng i PISA-undersökningarna, vilket tydligen innebär att vi läser snabbt och dessutom fattar vad vi läser. Bra förmåga att förstå språk lär vi också ha. Vad beror det är på? Hyperintelligenta lärare? Hm?

Jag tror att en bidragande orsak helt enkelt är att vi aldrig dubbat TV-program. Ungarna har vant sig med att höra främmande språk och snabbt läsa den översatta texten. Mycket effektiv inlärningsmetod! Jag hoppas att EU inte för med sig dubbningstvång i framtiden heller.

En annan femma är att TV-tittandet antagligen ersätts av annat i framtiden. Få se hur det går då!

Översättarna och deras talang är sedan ett kapitel för sig. Jag minns tydligt en TV-översättning (det var länge sedan, men dock) från finska till svenska. I textningen översattes t.ex. ”lautamiehet” (nämndemän) med ”brädkarlar”. Höjdpunkten kom lite senare. ”Isällä on kurkku kipeä” (Far har ont i halsen) textades ”Far har ont i gurkan”. Hurra! Översättaren var kanske en sannfinne-prototyp.