Jag har en dotter som blev dagisflicka när hon var under året gammal. Nu har jag två dotterdöttrar som också är dagisbarn. Några observationer? Jag tror inte att någon av dem farit illa på något sätt. Tvärtom har de alla fått nya kompisar att umgås med och berätta om hemma. De har alla lärt sig nyttiga saker och färdigheter på dagis, vilket kompletterar det föräldrar och äldre generationer hinner bidra med. När jag har fått hämta flickorna efter en typisk dagisdag är de för det allra mesta glada och harmoniska, fulla av berättelser om sin dag.

Tanken att ett barn absolut måste vara hemma med mamma tills skolan tar över, verkar konstig anser jag. Vi har ändå tid med barnen! Vi umgås mycket och humöret är gott på alla. Människan är en gång för alla ett flockdjur som ska lära sig umgås med andra. Ett fungerande dagis är en viktig bit av den lärdomen.