Javisst. Säkert på flera sätt. Elever i gymnasiet kritiseras ofta för att de surfar och spelar för mycket, i stället för att idrotta, läsa vanliga böcker (inklusive läxor) och annat. Kanske det.

Den största förändringen jag själv har observerat är ändå en mycket positiv sak. Dagens ungdom är inte ”tyckare” i samma utsträckning som förr.

När jag själv var i skolåldern, avgjordes många frågor så, att en äldre släkting funderade lite och tyckte fram en lösning. Att ta reda på – det var inte så viktigt. Ofta var det man kom fram till helt uppåt ….

Dagens ungdomar är kunskapsutredare på ett helt annat sätt. Msn använder den teknik som står till buds, datorer, smarta mobiler och annat, för att ta reda på saker och ting. Det gillar jag.

Positiv utveckling alltså!