Det finns uppfattningar som är sällsynt sega. En av dem är att flickor inte lämpar sig för studier i fysik!

Jag hör detta påstås med jämna mellanrum. Det är helt enkelt FEL! Främst är det äldre herrar som har den åsikten om flickor i skolan, men en och annan dam finns med i gänget. Nu råkar jag själv undervisa i ämnet fysik, men mina åsikter betyder tydligen inte så mycket. Det ser ut som om kunskapen om hur det är att undervisa växer proportionellt med kvadraten på avståndet från katedern! Jag har tom upplevt föräldrar som kraftigt avrått sina döttrar från att syssla med fysik. Argument som att flickors hjärnor är inte lämpade för det tekniska, används förvånansvärt ofta.

När jag ser tillbaka på mina fd studerande i Brändö och Helsinge gymnasium, ser jag många kvinnor som har klarat studier i fysik och besläktade ämnen (naturvetenskaper, teknologi och medicin t.ex.) briljant! I mina egna undervisningsgrupper sitter många unga damer med och klarar sig hur bra som helst.

Varför spökar då den här uppfattningen om flickor som ”icke-tekniska”? Kanske upplever en del män sin samhälleliga ställning som hotad? Kanske upplever de tekniska/naturvetenskapliga yrken som vikta för män i ett samhälle där kvinnorna är på yrkesmässig frammarsch?

Det sker saker och ting här. När jag studerade vid Helsingfors universitet på 70- och början av 80-talen, var de kvinnliga fysikerna få. Nu är de betydligt flera.

Mitt råd till unga som funderar på sina framtida studier? Enkelt: Välj det du brinner för. Oberoende av ditt kön. Du behöver förstås inte välja fysik, men du KAN göra det. Kom med om du vill!