Hur ska allmänbildning definieras? Knepigt! Vi tenderar att ha våra egna uppfattningar om vad människan ska veta och förstå. Som gymnasielektor stöter jag ofta på de här – ofta mycket konstlade – gränsdragningarna.

Jag minns ett antal incidenter. De som här relateras till, har INTE ägt rum på min nuvarande arbetsplats!

En historiker påpekade en gång i lärarrummet att en bild i ett lexikon hade felaktig text. Bilden handlade om en konflikt, medan texten handlade om en annan. Tidsskillnaden låg på ca 30 år. Tidpunkten var medlet av 1800-talet. Kollegan i matematik hånskrattade och sade att sådant är absolut utan betydelse. Det var ju ändå så länge sedan!

En annan gång rättade en fysikerkollega till en missuppfattning om någonting i en politisk diskussion. En av humanisterna i lärarrummet tittade storögt på henne och kläckte kommentaren: ”Är DU allmänbildad? Det hade jag ALDRIG trott!”

Den typiska gymnasielektorn borde jobba för och i en allmänbildande skola. Kanske lite ödmjukhet för ”andra sidan” skulle vara på sin plats!