Sådär! Nu börjar det hända saker i riket. Studentexamensnämnden har beslutat att CAS, computer algebra system, är lovligt vid skrivningarna fom våren 2012. Nu måste matematik och naturvetenskap läras ut på nytt sätt. Utmaning! Understöds varmt!

Nu finns det nya möjligheter för tillämpad matematik. Få se hur proven ser ut om ett år. Spännande!